2020-09-18 15:10:56

Το διάστημα που πέρασε ήταν δύσκολο και "βραδυκίνητο" για πολλές επιχειρήσεις. Εμείς αποφασίσαμε - από τη στιγμή που υπήρχε ο χρόνος και οι πόροι - να εκτελέσουμε αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις μας στοχεύοντας σε
- αύξηση της ποιότητας των εργασιών
- ασφάλεια στο χώρο εργασίας
- προβλέψεις ΑΜΕΑ και περιβαλλοντικές
- επέκταση υπηρεσιών

Η εταιρία διαθέτει πλέον το κορυφαίο διαγνωστικό τροχών από την εταιρία Hunter, φορητές ευθυγραμμίσεις με δυνατότητα στησίματος σε οποιοδήποτε μέρος και για οποιοδήποτε όχημα από την Corghi, ξεμονταριστές ειδικών σκοπών Sirio, εξειδικευμένους αποθηκευτικούς χώρους για specialty tyres κλπ

Η ενασχόλησή μας μεταξύ άλλων με προιόντα υψηλών απαιτήσεων και συγκεκριμένων εφαρμογών απαιτεί διαρκή ενημέρωση, επαγγελματική προσέγγιση και αγάπη για το αντικείμενο. Και έτσι θα συνεχίσουμε παρά της δυσκολίες των καιρών.

Αρωγός στην ολοκλήρωση του έργου ο κ. Χρήστος Καμπέρης και η εξαιρετική του ομάδα. Τις ευχαριστίες μας!