2019-12-14 13:34:23

Καιρό είχαμε να δούμε γνήσιο και περιποιημένο 🇫🇷Renault Clio WIlliams🇫🇷 στις ρεμίζες μας.

Και για να καταλάβετε για πόσο διαβολικό 😈 αυτοκίνητο μιλάμε, πατήστε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=asKuYgAcyIk